Сезал и мрежа балиране

  • UV-стабилизация.
  • PP130, PP150 – За квадратни големи балопреси.
  • PP400 – за квадратни малки балопреси.
  • PP750 – за ролонни балопреси.
  • Оптимизирани характеристики на опъване.
  • Мража за кръгли бали. Подходяща за всички модели балопреси.