Фолираща машина за ролон бали Enorossi


Фолиращите машини за ролон бали са три модела. BW 150 модел е статична машина. Тя се прикачва на триточковата система на трактора. Задвижването става посредством силоотводния вал на трактора. Необходимата мощност на трактора е мин. 30 HP. BW 150 може да работи както със стреч филм с широчина 500 mm, така е със стреч филм с широчена 750 mm. Времето за фолиране на BW 150 e 1.3/2 min.

Модел BW 200  е прикачен. Фолиращата машина е със странично самонатоварващо рамо. Снабден е със 4 метални вала на фолиращата маса. Възможност да работи със стреч филм с широчина 500 mm и 750 mm. Време за фолиране 1.3/2 min.
Модел BW 300 е прикачен. Този модел е с рампа за предно товарене. Снабден е също със 4 метални вала на фолиращата маса. Възможност да работи със стреч филм с широчина 500 mm и 750 mm. Време за фолиране 1.3/2 min.
Всички модели са с вертикално позициониращ комплет за разтоварване.