Дискова брана Gascon X тип

Хидравличните Х-образни дискови брани Gascon RCHX са много добро решение за обработка на големи площи. Те покриват между 3 и 6 метра работна ширина. Всички брани имат транспортна ширина само 2,5 м, което позволява да се транспортират по транспортната мрежа без да се изисква разрешение за извънгабаритен товар. Те имат много здрава и добре оразмерена рама 180х100х8мм. Дисковите брани са изцяло хидравлични. Дори и при сгъването на сгъването на всички секции. Има възможност за допълнително монтиране на електромагнитни клапани. Благодарение на кръстосаните предни секции от дискове и на положението на задните секции от дискове, няма начин да остане необработена площ в центъра на машината.

Хидравличните х-образни брани RCHX могат да бъдат използвани за обработване на площе с растителни остатъци и при премахване на плевели. Това спомага за работа с по-малко фунгициди и увеличава производителността. Дисковата брана може да бъде окомплектована и с различни модели валяци.

Х-образната дискова брана на фирма Gascon може да бъде произведена и с единична греда 300х300х12 мм.

  • Работна ширина:от 3,30 до 6,3 м
  • Размер на основна рама:от 180х100х8 мм до 300х300х12
  • Размер на рамата държаща дисковите секции:от 200х100х10 мм
  • Размер дискове:от 660х6 мм до 710х7 мм
  • Квадрат на оста на дисковата секция:40х40 мм
  • Клиренс между дисковете:от 240 до 300 мм
  • Максимален ъгъл на атака:45º
  • Транспортна широчина на брана:2,5м
  • Тегло без валяк:до 5400 кг.