Дискова брана Gascon V тип

V-образната дисква брана Gascon RCR e оборудвана с два реда дискови секции. Предната секция е с назъбени дикове  и чистачи. Тя разбива буците и избутва почвата странично. Задната секция е оборудвана с гладки дискове и чистечи. Тя избутва земята в обратна посока на предната секция. Това позволява на земята да се обърне като в същото време я разбива финно и я заравнява.   Всички машини са оборудвани с дискове 6 мм  дебелина, което подобрява капацинтета на проникване в почвата. Има възможност дебелината на дисковете да се увеличава през 2 мм, за да се постигне и по-голяма мощност. Разстоянието между дисковете от 240 мм допринася за по-доброто преобръщане на стърнищните остатъци и рабиването на буците. Това разстояние може да бъде увеличено до 300 мм. Рамата на дисковата брана е масивна, силна и допълнително подсилена. Моделът RCR има три основни рами. Всеки модел е разработен така, че да изисква минимална мощност на трактора. Използването на валяци е препоръчително. Благодарение на валяците на машината се постига по-добро подравняване на земята. Намалява втвърдяването на почвата и не позволява образуването на повърхностна кора. Това спомага за по-лесна сеитба и правилно развитие на семената след това.Машините могат да бъдат оборудвани с механично или хидравлично регулиране на дълбочината. Като опция дисковата брана може да бъде оборудвана с допълнителен а навестна система за прикачане на друга техника.

  • Работна ширина: от 1,75 до 5,88 м
  • Размер на рама: от 100х100х8 мм до 150х100х8 мм
  • Размер дискове: от 610х5 мм до 810х10 мм
  • Квадрат на оста на дисковата секция:  от 40х40 мм до 50х50 мм
  • Клиренс между дисковете: от 240 до 300 мм
  • Максимален ъгъл на атака: 45º
  • Транспортна широчина на брани над 4 м: 2,5м